Gemeente Gemeente Hove

Uittreksel uit echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Hoe aanvragen ?

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kan je deze documenten ook aanvragen voor je echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Uittreksels van akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, echtscheiding,…) die opgemaakt werden na 31/3/2019 (ingebruikname van de Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand) kunnen direct via 'mijn dossier' worden opgevraagd.