Gemeente Gemeente Hove

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag’.

Aanvraag uittreksel bij de gemeente

Iedere inwoner van de gemeente, ongeacht of hij/zij een Belgische of buitenlandse onderdaan is, kan zich een uittreksel uit het strafregister doen afgeven voor zover de aanvraag de betrokkene zelf betreft. De aanvraag kan op volgende manieren gebeuren:

 ° persoonlijk bij de dienst burgerzaken

 ° telefonisch via het nummer 03 460 33 20 of 03 460 33 21

 ° via het e-loket

Afgifte

De aflevering van het uittreksel geschiedt persoonlijk aan de aanvrager: per post, per e-mail of per verwittiging via e-mail om het persoonlijk op te halen. Afwijkingen zijn evenwel toegestaan indien het een aanvraag betreft voor een overleden persoon of wanneer de aanvrager/aanvraagster wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid in de onmogelijkheid verkeert om zelf een uittreksel aan te vragen of in ontvangst te nemen.

Modellen

Model 595 is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 596.1 is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bijvoorbeeld veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Model 596.2 is het zogenaamde ‘minderjarenmodel’, nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Aanvraag uittreksel bij de dienst Centraal Strafregister

Voor o.a. :

- als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België

- rechtspersonen (vzw’s, vennootschappen, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen

- diplomaten.