Gemeente Gemeente Hove

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 3 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider (model 36). Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18). Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen (model 36)

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Vraag je voorlopig rijbewijs aan bij je gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier mee, samen met je identiteitskaart.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid, tenzij het gaat om kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen van jezelf of van de partner waarmee je gehuwd bent, met wie je wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten

 • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag je niet meenemen.
 • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor je begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar je gemeentebestuur als je een tweede begeleider wil laten registreren of van begeleider wil veranderen.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen (model 18)

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Met het aanvraagformulier en het bekwaamheidsattest vraag je je voorlopig rijbewijs aan bij je gemeentebestuur. Neem ook je identiteitskaart mee. Sinds 17 oktober 2022 kan je dit model ook online aanvragen via de applicatie BelDrive (beldrive.apps.mobilit.fgov.be). Afhalen moet je dan wel persoonlijk doen.

Passagiers

 • Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen.

Kostprijs

25 euro te betalen bij aanvraag.

Uitzonderingen

Bij verlies of diefstal moet je eerst aangifte doen bij de politie. Daar krijg je een attest van verlies/diefstal en dit moet je meenemen bij de aanvraag.

Sinds 1 februari 2019 is het opnieuw mogelijk om een voorlopig rijbewijs aan te vragen tijdens de zogenaamd wachttijd van 3 jaar. Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig (model 12). Volgende voorwaarden moeten in acht worden genomen: 

 • je vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig is en je zit in de wachttijd van 3 jaar;
 • je theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn - als dat niet zo is, dan moet je eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen;
 • je moet 6 uur rijschool hebben gevolgd - deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van je vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig;
 • op het voorlopig rijbewijs M12 moet minstens één begeleider worden vermeld.