Gemeente Gemeente Hove

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die gericht is op bevrediging van de noden van het heden zonder deze van de komende generaties in het gedrang te brengen.

De gemeentelijke klimaatdoelstellingen maken een belangrijk onderdeel uit van het takenpakket duurzame ontwikkeling.

We willen niet enkel in de eigen organisatie de CO2-uitstoot beperken, maar we trekken dit door naar het volledige grondgebied. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende sectoren (scholen, handelaars,…). Naar de bevolking toe worden regelmatig diverse klimaatacties uitgewerkt.

Andere belangrijke thema’s binnen duurzame ontwikkeling zijn: een duurzaam en eerlijk aankoopbeleid en duurzame mobiliteit.

Inwoners kunnen bij deze dienst terecht met allerlei vragen over duurzaamheid in het algemeen en met vragen over premies en groepsaankopen in het bijzonder, info over autodelen, energiepremies en energiebesparing.