Gemeente Gemeente Hove

Gemeentelijke volksraadplegingen

Voor gemeentelijke volksraadplegingen, op initiatief van de gemeenteraad of op verzoek van de inwoners, gelden de voorwaarden en de organisatieregels van de artikelen 305 e.v. van het Decreet Lokaal Bestuur en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.