Gemeente Gemeente Hove

Communicatie

De communicatiedienst informeert de inwoners over het beleid, over de dienstverlening, over projecten, over activiteiten,... Dit gebeurt via verschillende kanalen: website, gemeentemagazine ‘infoHove’, bewonersbrieven, sociale media (Facebook, Hoplr en Twitter), app, affiches, LED-schermen,... Heb je een klacht of een melding? Die worden door de communicatiedienst opgevolgd. De communicatiedienst is ook een ondersteunende dienst die andere diensten begeleidt om klare taal te gebruiken en de huisstijl toe te passen. De dienst verzorgt ook de interne communicatie en de PR.