Gemeente Gemeente Hove

Mijn dossier

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot je dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kan je:

  • Je gegevens in het Rijksregister checken.
  • Zien wie je gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft.
  • Bepaalde attesten (bijvoorbeeld attest van gezinssamenstelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat je bij de gemeentediensten kan afhalen. Mijn Dossier maakt het dus mogelijk om deze van thuis uit aan te vragen. Je hoeft dan niet langer naar het gemeentehuis. Dit bespaart je heel wat tijd en een verplaatsing.

De akten van de burgerlijke stand die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019, vind je er ook terug. Voor de akten die vóór 31 maart 2019 opgesteld waren, kan je je wenden tot de gemeente van woonplaats of de gemeente van het feit.

Hoe werkt het?

Surf naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be 

Aanmelden doe je met behulp van je elektronische identiteitskaart. Nadat je je eID in de kaartlezer hebt gestoken, zal je ook je pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn. In het menu aan de linkerzijde kan je verschillende keuzes maken.