Gemeente Gemeente Hove

Recyclagepark

Je kan op het recyclagepark terecht met grof huisvuil, gemengd bouw- en sloopafval, zuiver steenpuin, cellenbeton en kalkplaten, grond, metalen, papier en karton, hout, PMD, glazen flessen en bokalen, vlak glas, groenafval, boomstronken, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, klein gevaarlijk afval (alleen op de dagen en uren vermeld op de afvalkalender), piepschuim, harde kunststoffen, zuivere plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, autobanden, kaarsresten en kurken stoppen.

Alle andere informatie over het recyclagepark van Hove en de omliggende parken waar je terecht kan vind je hier.

Alle IGEAN-recyclageparken zijn tijdens de openingsuren te bezoeken zonder afspraak!

Kan je niet zelf naar het recyclagepark? Via de gemeente kan je een volmacht aanvragen zodat iemand in jouw naam het recyclagepark kan bezoeken. Deze procedure is specifiek opgericht voor ouderen en hulpbehoevenden. Contacteer de milieudienst voor een aanvraag van zo’n volmacht (milieu@hove.be).

De afvalkalender vind je hier.