Gemeente Gemeente Hove

Afvalkalender

De huisvuilophaling wordt geregeld door IGEAN. Het huisvuil wordt selectief ingezameld. De volgende fracties worden opgehaald: restafval, PMD, GFT+, snoeiresten en papier en karton. Glas breng je naar de glasbol of het recyclagepark.

De juiste ophaaldata staan op de Afvalkalender (onderaan te downloaden). De ophaalfrequenties en het aanbod van selectieve inzameling kunnen aangepast worden. Het is dus belangrijk de afvalkalender te raadplegen.

Voor de huis-aan-huis inzameling van afval plaats je het afval ten vroegste om 18 uur, de dag voor de ophaling, buiten en ten laatste voor 6 uur, de dag van de ophaling zelf.

Als je afval buiten verwachting blijven staan is en je hebt de uren van aanbieden gerespecteerd kan je contact opnemen met de gratis infolijn 0800 146 46.

Meer info over afvalinzameling en het recyclagepark: www.igean.be/hove