Gemeente Gemeente Hove

Milieu

De milieudienst staat in voor het uitbouwen van het duurzaam milieu- en afvalbeleid van de gemeente. Je kan er terecht met vragen over omgevingsvergunningen voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten, milieuwetgeving, bodemattesten en geplande acties rond leefmilieu.

Waarvoor kan je er ook nog terecht? Afvalkalender, info over composteren, de verschillende afvalfracties (grof huisvuil, pmd, gft+, restafval, glas, papier en karton,…), recyclagepark, kringwinkel Opnieuw & Co, rattenbestrijding, zwerfkatten, landschapspark Frijthout, het gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP), kapvergunning en natuurvergunning, het melden van een sluikstort en het verkrijgen van subsidies (aankoop herbruikbare luiers, bestrijding eikenprocessierups, groendaken, hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen, mulchmaaiers, renovatieaudit, zonne-energie en zwaluwnesten).