Gemeente Gemeente Hove

gft+

Uiteraard kan je deze fractie steeds thuis composteren, maar je kan ook gebruikmaken van de huis-aan-huis ophaling.

Sorteerregels gft+
Het groente-, fruit- en tuinafval mag samen met het niet-recycleerbaar papier (bijvoorbeeld papieren servetten, papieren koffiefilters,…) aangeboden worden voor de huis-aan-huisophaling zodat het gecomposteerd kan worden in de installaties van IGEAN. Op deze manier wordt dit afval verwerkt tot kwaliteitsvolle compost. Toch hangt de kwaliteit van de compost niet enkel af van het verwerkingsproces, maar van de kwaliteit van het aangeboden afval. Het is dus belangrijk dat je thuis goed sorteert. Op bijgevoegde foto een opsomming van wat wel en wat niet toegelaten is in de gft+ container.

De afvalkalender vind je hier.