Gemeente Gemeente Hove

Retributie op verwerking afval

De kostprijs voor de verwerking van afval wordt bepaald in het desbetreffende retributiereglement.