Gemeente Gemeente Hove

Bijen

Bijen zijn bijzonder nuttige diertjes. Naar schatting 84 procent van de landbouwgewassen in Europa en een veelvoud aan wilde planten zijn afhankelijk van insecten voor hun bestuiving. De groep van de bijen neemt hiervan het grootste gedeelte voor zijn rekening. Dat gebeurt niet alleen door de honingbij. In Vlaanderen komen ook nog bijna 350 soorten wilde bijen voor. Wilde bijen vormen een diverse groep die bestaat uit verschillende geslachten zoals zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen,... Allemaal hebben ze een andere levenswijze en zijn ze gespecialiseerd in de bestuiving van een of meerdere plantengroepen.

Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Imkers merken een verhoogde sterfte van hun volkeren. In sommige gebieden zijn nauwelijks nog wilde bijen te vinden. Hiervoor zijn verschillende oorzaken: gebrek aan nectarbronnen, pesticidengebruik, klimaatverandering, ziektes en parasieten.

Oplossingen voor bijen
De gemeente Hove helpt de bijen door streekeigen bloemen aan te planten en door het eigen pesticidengebruik te verminderen. Het doel is om volledig pesticidenvrij te werken. Ook inwoners kunnen de bijen helpen:

Gebruik GEEN pesticiden. Hoe selectief een pesticide volgens de verpakking ook mag werken, er is altijd is er wel een neveneffect.

Zorg voor een gevarieerd voedselaanbod (zie onderstaande brochure).

Zorg voor voldoende nestgelegenheid. Je kan hiervoor natuurlijk materialen gebruiken zoals rietstengels, holle bamboestokjes en takjes van vlier. Ook houten blokken met gaten zijn perfect als nestgelegenheid te gebruiken. Plaats zo’n nestkast bij voorkeur op een plek die veel zon krijgt en beschut is tegen wind en regen. Onder een dakgoot of vensterbank tegen een zuidelijke georiënteerde muur is ideaal. Wil je je tuin helemaal diervriendelijk maken, bouw dan een heuse beestentoren.

Lijst imkers

Op zoek naar een imker in de buurt? Die vind je op https://wespennest.vlaanderen/imker-zoeken