Gemeente Gemeente Hove

Asbest (ophaling aan huis)

Asbest is een materiaal dat men vroeger veel in de woningbouw gebruikte, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kan zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden en kunnen tot ernstige longaandoeningen leiden. In samenwerking met ons lokaal bestuur en OVAM startte IGEAN in 2019 met de inzameling aan huis van hechtgebonden asbestmateriaal. Je kan dankzij dit initiatief tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en weer laten ophalen. Concreet levert IGEAN plaatzakken, ‘big bags’ of een container, steeds met twee sets persoonlijke beschermingsmiddelen. Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken of container ophalen.

Meer info op www.igean.be/asbest en https://asbestinfo.eu/