Gemeente Gemeente Hove

Asbest

In 2018 werd het Actieplan Asbestafbouw goedgekeurd. Op die manier wil de regering Vlaanderen 'asbestveilig' maken tegen uiterlijk 2040. Om de Vlaming te informeren over asbest werd de website https://asbestinfo.eu/ opgericht.