Gemeente Gemeente Hove

Ratten

Bruine en zwarte ratten veroorzaken heel wat schade en leed. Ze brengen ziekten over en zijn een van de grootste bevuilers (uitwerpselen en urine) van voedselvoorraden. Zij zorgen ook voor een hele reeks ongemakken, denk maar aan doorgeknaagde kabels of elektrische leidingen, vernielde of bevuilde verpakkingen, … Een aantal tips ter bestrijding van ratten.

Ratten kunnen zowat overal voorkomen: in woningen, schuren, velden, waterlopen, storten, rioleringen,… Een gerichte bestrijding is dan ook aan te bevelen, want twee ratten brengen per nest acht tot twaalf jongen voort en kunnen tot zeven nesten per jaar produceren.

Maatregelen

1) Tracht te voorkomen dat ratten kunnen binnendringen (zorg voor goed sluitende ramen en deuren, ook in stallingen en bergplaatsen).

2) Tracht te voorkomen dat ratten voedsel, water, schuil- en nestelplaatsen vinden:- door het goed en regelmatig opruimen in en rond gebouwen voorkomt men schuil- en nestelplaatsen en houdt men een goed overzicht om eventuele sporen van ongedierte op te merken. Stapel verpakte veevoeders los van de muren en in losstaande stapels, zodat inspectie en het uitzetten van vergif gemakkelijker wordt.- Vermijd lekkende kranen en leidingen, plasjes, putjes, waterbakjes, teneinde ratten geen drinkwater aan te bieden.- Gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame recipiënten voor het stockeren van voeders (plastieken tonnen en gesloten emmers).- Vermijd langdurige opslag en gebruik eerst de oudste voorraad.- Sla afval en voedselresten op in afgesloten vuilnisbakken of containers uit duurzaam materiaal, niet op hopen of in zakken.

3) Tracht een al te vlugge voortplanting van ratten te vermijden:- onderneem bij vaststelling van ratten in de tuin onmiddellijk actie of geef het door aan de milieudienst als de dieren op openbaar domein leven. Op die manier krijgt de rattenhaard geen gelegenheid tot uitbreiding. - Bij een grote rattenpopulatie is het gebruik van rattenvergif (giflokaas) de best aangewezen bestrijdingsmanier. Denk niet dat het gif niet helpt als je na twee dagen de ratten niet allemaal dood ziet liggen. Deze dieren sterven niet onmiddellijk na de opname van het gif. Dit kan enkele dagen tot zelfs een week duren.

Preventief optreden

Het belangrijkste is dat alle mogelijke toegangen tot het huis of het gebouw gedicht worden: zorg voor goed sluitende deuren en smalle ventilatieroosters (maximaal 0,5 centimeter breed) en repareer openingen in de buitenmuren. Sluit buitendeuren en kelderramen ‘s nachts goed af. Ook de riolering moet in goede staat zijn, aangezien een defecte riolering een rat toegang tot een huis of gebouw kan verlenen. Let daarom op grondverzakkingen en open putjes.

Verder is het nuttig om goederen die ratten zouden kunnen aantrekken, voornamelijk voedsel, onbereikbaar te maken door ze goed op te bergen. Zelfs in opslagplaatsen of loodsen dient echter voorzichtig gehandeld te worden: plaats de goederen niet tegen de wanden en vermijd langdurige opslag van dezelfde goederen. Door geregeld te controleren of er ratten aanwezig zijn, kan veel kwaad vermeden worden. Indien men ook ‘s nachts in deze loodsen werkt, is het van belang dat de ingang ertoe goed verlicht wordt.

Een goede hygiëne is essentieel. Verwijder afval en verzamel het in goed afsluitbare afvalemmers; plaats plastic zakken met huisvuil ‘s nachts binnenshuis en vergeet niet het vuilnis met de afvoerdienst mee te geven. Vermijd het ophopen van vuilnis; stapels afval trekken volledige rattenfamilies aan. Orde en netheid buiten huis en aan de walkanten helpen de komst ervan te voorkomen.