Gemeente Gemeente Hove

Doe jij het al zonder pesticiden?

De gemeentediensten gebruiken sinds 2015 (verplicht) geen pesticiden meer. Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden doe je zelf ook beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.

Sinds 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden meer. Concreet betekent dat dat naast de openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.

Verplichting met meerwaarde
Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en branden.
 
Hoe pakken de gemeentediensten het aan?
Niet alleen het milieu, ook onze gezondheid vaart er dus wel bij. Alleen is dit niet onmiddellijk zichtbaar. Wat echter wel zichtbaar is: het straatbeeld met meer kruid dan vroeger. Wij zijn deze toestand niet gewoon, maar in feite is ’onkruid’ slechts een subjectieve, visuele ergernis en niet altijd een teken van verwaarlozing van het openbaar domein. Meer tolerantie bij burgers en bestuur zal in de toekomst onbetwistbaar nodig zijn.

Wat niet wil zeggen dat de gemeentelijke uitvoerende dienst geen inspanningen levert om het kruid natuurvriendelijker te bestrijden. Peter Van Hoorde, hoofd Technische Uitvoeringsdiensten: “Integendeel, net zoals veel andere gemeenten investeren we net meer in de bestrijding van de kruiden. Waar vroeger slechts twee keer per jaar diende gesproeid, moeten we nu minstens zes keer uitrukken. Uit de beschikbare alternatieven hebben wij geopteerd voor machinale en manuele bestrijding en zo weinig mogelijk afbranden. Wij merken zelf ook wel dat het jammer genoeg nog niet toereikend is. Daarom denken we nu na over het onderhoudsvriendelijker inrichten van het openbaar domein. Kleine aanpassingen maken soms een groot verschil. Zo kan open verharding omgevormd worden tot grindgras, een gestabiliseerd grasplein. Grindgras is waterdoorlatend en onderhoudsvriendelijk: kruiden worden mee gemaaid met nabijgelegen graspartijen en voor de rest getolereerd.”

Meer werk betekent echter ook meer kosten. Gemiddeld besteden gemeenten 75.000 EUR meer aan onkruidbestrijding dan vroeger. Het grootste deel gaat naar de investering in nieuwe machines (tot 70 procent) en de herinrichting van het openbaar domein. De insecten, amfibieën en vogels zijn ons al dankbaar, hopelijk volgen de mensen nu ook.

Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt, pesticidenvrij beheer mogelijk.
 
Tip 1: kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn: door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.

Tip 2: verhard zo weinig mogelijk. Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin.

Tip 3: plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.

Tip 4: gebruik alternatieven. Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.