Gemeente Gemeente Hove

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

Men zegt van Hove vaak dat het een groene gemeente is. Dat willen we graag zo houden, maar uiteraard willen we meer dan gewoon 'groen'. We willen ook werken aan het versterken van biodiversiteit, aan natuurverbindingen, aan kleine landschapselementen, … kortom aan een groener Hove. Hiervoor hebben we een gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan laten opmaken.