Gemeente Gemeente Hove

Huisvuil

Huisvuil is al het afval dat na sortering toch nog overblijft. Is het afval te groot voor in je container dan kan je het aanbieden via het grof huisvuil of naar het recyclagepark brengen. Op bijgevoegde foto staan de sorteerregels vermeld.

De afvalkalender vind je hier.