Gemeente Gemeente Hove

Offerfeest

Sinds 1 januari 2019 is in Vlaanderen een algemeen verbod op het slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving van kracht. Tijdens het jaarlijkse islamitisch Offerfeest wordt traditioneel een groot aantal schapen geslacht. De organisatie van dit gebeuren is complex en vereist een grote inzet van alle betrokken partijen om dit in goede banen te leiden.

Bekijk de handleiding in bijlage en deze website ( https://www.vlaanderen.be/offerfeest-praktische-organisatie ) om de voorschriften die van toepassing zijn op het slachten van dieren in het kader van het Offerfeest en de rol van elk van de betrokken partijen te kennen.