Gemeente Gemeente Hove

Katten

Katten behoren tot de oudste huisdieren. Talloze gezinnen hebben een of meerdere katten. In aantal zijn zij de hond voorbij. Anders dan honden zijn katten vaak heel goed in staat om ook zonder mensen te overleven.

Sommigen katten worden zwerfkatten. Soms leven ze in afgesloten binnentuinen, soms vrij op straat, verlaten pleinen en kerkhoven. De meeste van deze dieren waren oorspronkelijk huiskatten. Zij zijn weggelopen of bewust door hun eigenaar op straat gezet. Hier en daar hebben zich echte kolonies gevestigd van soms wel tientallen katten, die overlast voor de buurt kunnen veroorzaken. Denken we bijvoorbeeld maar aan de geluidshinder die ze vooral ’s nachts veroorzaken en de geurhinder die ontstaat door het zogenaamde sproeien van katers. Dit leidt nogal eens tot dieronvriendelijke acties en burenruzies. Ieder jaar neemt het aantal kittens enorm toe. Veel tamme katjes worden 'weggegooid', in dozen in het bos gezet, uit de auto langs de weg gedumpt. Het werk van onverantwoordelijke mensen.

Veel in het wild geboren kittens overleven in buurten waar goedhartige mensen hen voeden. Het vermenigvuldigingsproces is begonnen. Wat als liefdadigheidswerk begon, wordt een belastende taak. Dat was niet de bedoeling, maar de natuur gaat zijn gang. Zonder menselijk ingrijpen zal die toestand nooit in positieve zin veranderen.

Er zijn voor de hand liggende maar volkomen zinloze manieren om de overlast van zwerfkatten te bestrijden. Het vangen en afmaken van dieren behoort daartoe. Daarmee los je het probleem niet op. Het is zo goed als onmogelijk om alle katten te vangen. De enkele overgebleven dieren planten zich na zo'n afmaakactie weer voort. Bovendien worden de vrijgekomen plaatsen bijna altijd door nieuwe zwerfkatten ingenomen. Na 5 tot 10 maanden heeft de kattenpopulatie zich meestal weer tot tweederde van het vroegere aantal hersteld.

Er is een veel betere manier om uitbreiding van het aantal verwilderde katten tegen te gaan. Een manier waardoor de katten op hun woonplek een dierwaardig bestaan krijgen en tegelijk de overlast voor de omwoners beperkt wordt. Meer zelfs, de kolonies zullen langzaam kleiner worden doordat vreemde katten uit hun territorium gehouden worden. Deze manier is het castreren en steriliseren van de katten, waarna ze, na herstel, worden teruggezet. Dit wordt al jaren succesvol toegepast in enkele ons omringende landen en in vele steden en gemeentes in ons land, ook in Hove.


Wat kan jij doen?

  • Laat je kat steriliseren of castreren
    We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Het verminderen van het aantal zwerfkatten hangt voor een groot deel af van de wil van eigenaars van huiskatten om hun dieren te laten steriliseren. Je zorgt er zo voor dat je kat geen ongewenste kittens meer kan krijgen. Het zwerfkattenprobleem zou er niet zijn als kattenbaasjes hun kat(ten) zouden laten steriliseren of castreren. Veel zwerfkatten zijn immers ex-huiskatten, achtergelaten door mensen, of nakomelingen van huiskatten, kittens die men niet kon houden, die door hun respectieve onverantwoordelijke eigenaars in de natuur gedumpt werden en vervolgens verwilderden.
  • Meld zwerfkatten bij de milieudienst. Er wordt dan zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht voor het zwerfkattenprobleem (sterilisatie of castratie van de zwerfkat. We werken hiervoor samen met Zwerfkat Wommelgem vzw en Zwerfkattenproject Hove-Lint.