Gemeente Gemeente Hove

Thuisdiensten

Deze dienstverlening maakt het mogelijk om, als je ouder of ziek wordt, zo lang en comfortabel mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Het OCMW garandeert steeds optimale kwaliteit. Van de meeste van deze diensten kan je gebruik maken ongeacht je inkomen of vermogen. De prijs van deze diensten is in principe haalbaar voor iedereen omdat er rekening wordt gehouden met het inkomen. Alleen inwoners van Hove kunnen gebruik maken van dit aanbod.

Zitdag Sven op woensdag van 11 tot 13 uur in het dienstencentrum aan de R. Verbeecklaan 3.