Gemeente Gemeente Hove

Omgeving

Maak hier een afspraak.

De dienst Omgeving houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening op het grondgebied van Hove. In de meest brede zin van het woord betekent ruimtelijke ordening ‘de wijze waarop een samenleving omgaat met de beschikbare ruimte’. Stedenbouw, structuurplannen, uitvoeringsplannen en bouwmisdrijven behoren onder andere tot deze materie.


Als je specifieke vragen hebt over een te realiseren verkaveling, bouwproject of verbouwing kan je voorafgaand een overleg plannen met de gemeentelijke omgevingsambtenaar of een medewerker van de dienst Omgeving.